Kontakt

Fakulta stavební VUT v Brně

Veveří 331/95
602 00 Brno

Ústav stavebního zkušebnictví

Anton Ondřej, Ing., Ph.D. ondrej.anton@vutbr.cz +420 54114 7823
Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D. petr.cikrle@vutbr.cz +420 54114 7814
Heřmánková Věra, Ing., Ph.D. vera.hermankova@vutbr.cz +420 54114 7817
Holub Petr, Mgr.
Komárková Tereza, Ing., Ph.D. tereza.komarkova@vutbr.cz +420 54114 7830
Měntielová Ivona ivona.mentielova@vutbr.cz +420 54114 7801

Ústav fyziky

Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc. pazdera.l@fce.vutbr.cz +420 54114 7657
Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D. Libor.Topolar@vutbr.cz +420 54114 7664, +420 54114 7743

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. sokolar.r@fce.vutbr.cz +420 54114 7510, +420 54114 8065

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole

Slabotínský Radek, Mgr., Ph.D. slabotinsky@tmbrno.cz +420 770 184 613
Bartošová Hana, Mgr. bartosova@tmbrno.cz +420 778 522 503